درباره ما

درباره ما

مارکتول، پلی میان دانشگاه، صنعت و سیاستگذاری است.

نظام اقتصادی ایران در دوره گذار است. سیاستگذاران، شرکتها و سایر ذینفعان به این نتیجه رسیده اند که در جهان رقابت مدار امروز، راه نجات، فرار از اقتصاد مبتنی بر خام فروشی، با تکیه بر تقویت قابلیتهای تخصصی و مزایای رقابتی است که میتوان در کشور خلق نمود و توسعه داد. این امر فقط در سطح کلان مطرح نیست. بلکه در سطح بنگاه، کسب و کارهای سنتی در حال تغییر ماهیت خود هستند و خلق ارزش، خلاقیت و نوآوری بیش از پیش اهمیت یافته است. در این میان، تمرکز بر زنجیره ارزشی که یک بنگاه اقتصادی را از حالت تولید محور به حالت تقاضا محور سوق بدهد و اکتساب قابلیتهای بازاریابی و فناورانه دارای اهمیتی دو چندان است.

بدین منظور، پژوهشگران موظف هستند تا رهبری توسعه را در دست گرفته و با چشم انداز صحیحی از آینده کشور، راهنمای اقتصاد ایران باشند. بنگاه های اقتصادی موظف هستند برای افزایش توانمندی رقابت و حفظ بقا، به مسئله کسب و کار به شکلی صحیح تر نگاه کنند. و سیاستگذاران و حکمرانان، در کنار این دو با حفظ دغدغه رشد و بالندگی کشور زیرساختهای لازم را فراهم آورند. آنچه که در این میان همواره نقطه ضعف عمیقی برای ما محسوب شده است، تعامل ضعیف و گسسته دانشگاه، صنعت و حاکمیت است. سیاستگذاران و صاحبان صنایعی که اطلاعی از توان بالای علم در تولید ارزش و ابزارسازی برای پیشرفت ندارند و پژوهشگرانی که تلاشهای آنها فارغ از نیازهای کشور، اتلاف می شوند.

هدف از گرد هم آمدن ما در مجله تخصصی مارکتول، ایجاد پیوندی میان این ابعاد توسعه است. نویسندگان مارکتول تلاش می کنند با بهره گیری از مبانی نظری و تجربه عملی خود، ابزارهای مناسبی را از ساحت علم به ساحت صنعت و سیاست معرفی کنند و پلی میان دانشگاه، صنعت و سیاستگذاری بسازند.

.تمامی حقوق برای سایت و گروه مارکتول محفوظ است