آشنایی با ممیزی خرده فروش (Retail Audit)

ممیزی خرده فروشی ابزاریست برای سنجش روند بازار. در این روش که زیر مجموعه تحقیقات کمی است، سرویس دوره ای برای بررسی روند حرکت FMCG ها (محصولات پر مصرف مانند صابون، روغن، سیگار و...) طراحی می شود.

ممیزی خرده فروشی  ابزاریست برای سنجش روند بازار. در این روش که زیر مجموعه تحقیقات کمی است، سرویس دوره ای برای بررسی روند حرکت FMCG ها (محصولات پر مصرف مانند صابون، روغن، سیگار و...) طراحی می شود.

در این پروژه تعدادی محقق جهت آمار گیری به صورت دوره ای به فروشگاه های نمونه فرستاده می شوند که  وظیفه اصلی هر آمارگیر مراجعه به فروشگاههایی است که فهرست نام و آدرس آنها در اختیار او قرار داده شده است  و لازم است برای هر یک از فروشگاه های نمونه یک نسخه پرسشنامه تکمیل کند.

اهمیت ممیزی خرده فروشی

ممیزی خرده فروشی  ابزاری قدرتمند برای آنالیز فروش بازار است تا بتوان با استفاده از روند حرکتی آن فرصتهای پنهان آینده را کشف نمود.

ممیزی خرده فروشی  برای هر دو بخش فروش و بازاریابی قابل استفاده است و به مدیران کمک می کند تا تصمیم هایی با ریسک واحتمال خطر کمتری بگیرید.در ممیزی خرده فروشی   تمام فاکتورهای داخلی، بیرونی و عملکرد رقبا مورد کنترل قرار  می گیرد.

اهداف ممیزی خرده فروشی

- سنجش میزان فروش یک شرکت و رقبای آن برحسب SKU (Stock Keeping Unit یا واحد موجودی، مشخص ترین واحدی است که یک کالا را از کالای دیگر تفکیک می کند).

- ارائه یک چارچوب کاری به بخش بازاریابی برای برنامه ریزی استراتژیک عملکرد، ارزیابی و مذاکره با خرده فروشها

- پیگیری عملکرد محصولات کلیدی ازنظر رشد یا سقوط

- ارزیابی کارایی فعالیتهای بازاریابی مخصوصا اقداماتی که برای محصولات جدید انجام می شود.

- بررسی شبکه توزیع

- بررسی سهم از بازار

- بررسی قیمت

- بررسی موجودی

سوالهایی که ممیزی خرده فروشی  به آنها پاسخ می دهد

- اندازه بازار چقدر است


  پسندیدم 0

سید رسا کراری |   مقالات مدیریت درون فروشگاهی

نظرات


ارسال نظر

.تمامی حقوق برای سایت و گروه مارکتول محفوظ است